Oorzaken defecte katalysator

Om storingen van de katalysator te onderzoeken met behulp van een uitlaatgastest is het nodig dat de motor op temperatuur is. Het is aan te bevelen eerst een proefrit te maken. De meest voorkomende storingen die u zult aantreffen is een verstopte of beperkt werkende katalysator.

Dit zijn een aantal oorzaken van een defecte katalysator:

Niet juist afgestelde motor

Een aantal problemen kunnen veroorzaakt worden doordat de motor niet goed is afgesteld. Al die tijd dat de afstelling niet in orde is kan dat schade toebrengen aan zowel de katalysator in de uitlaat als de motor. De schade ontstaat meestal doordat het brandstof / lucht mengsel niet juist is, verkeerde afstelling van het ontstekingstijdstip of de bougies. Elk van deze fouten kunnen leiden tot onvoldoende werking van de katalysator of erger.

Onverbrande brandstofresten in het uitlaatsysteem

Van de brandstof die het voertuig aandrijft is het de bedoeling dat die volledig verbrand in de verbrandingskamer. Brandstof die daar niet tot volledige verbranding komt zal in de uitlaat terecht komen en komt dan alsnog in de katalysator tot ontbranding. Dit leidt tot oververhitting van de katalysator ver boven de normale temperatuur en veroorzaakt daardoor een “meltdown”. Mogelijke oorzaken zijn; een niet juist brandstofmengsel, onjuiste afstelling, geoxideerde of versleten bougies, een niet goed werkende zuurstof sensor (lambda sensor), brandstof injectie of luchthoeveelheidmeter. 

Olie en of koelvloeistof in het uitlaatsysteem

Olie of antivries dat het uitlaatsysteem binnendringt, kan de doorstroming van de uitlaatgassen verstoren doordat een zware koolstof afzetting ontstaat op de keramische katalysator. Deze zware koolstof afzetting veroorzaakt twee problemen. Ten eerste voorkomt deze afzetting dat de schadelijke stoffen in het uitlaatgas worden afgebroken. Ten tweede zal de koolstof afzetting de poriën verstoppen en de uitstoot van het gas blokkeren. Hierdoor zal er een tegendruk ontstaan waardoor het uitlaatgas terug gedreven wordt naar de verbrandingskamer waar het de efficiëntie van de volgende verbrandingscyclus sterk zal beïnvloeden. Het gevolg is een verlies aan vermogen en oververhitte motor onderdelen. Mogelijke oorzaken zijn versleten zuigerveren, lekkende klep afdichtingen, versleten pakkingen of verbogen motoronderdelen. 

Niet juist functionerende Lambdasonde

Als de zuurstofsensor niet goed functioneert, kan dit leiden tot misinterpretatie van het uitlaatgas. De niet goed werkende sensor kan een te rijk of te schraal brandstofmengsel veroorzaken. Bij een te rijk mengsel kan dit een “meltdown” veroorzaken en bij een te schraal mengsel is de katalysator niet in staat de koolstof in een schoon element om te zetten waardoor het een uitlaatgastest niet zal doorstaan.

Versleten of beschadigde bougies of bougiekabels

Bougies die niet vonken of niet op de juiste tijd zorgen voor het binnendringen van brandstof in het uitlaatsysteem. De onverbrande brandstof ontbrandt dan in de katalysator wat dan resulteert in gedeeltelijke of gehele “meltdown” van de keramische katalysator. Bougies en loodafzetting hierop moeten regelmatig gecontroleerd worden. Bij beschadiging vervangen evenals versleten en uitgedroogde bougiekabels.

Fysieke beschadigingen door verkeerde bevestiging of rijschade

De keramische katalysator binnenin de katalysator is gemaakt van lichtgewicht, dun en zeer kwetsbaar materiaal. Het wordt beschermd door de metalen buitenmantel. Deze mantel houdt de katalysator in positie en zorgt voor een gemiddelde bescherming tegen schade. Toch kunnen steenslag, kapot wegdek, niet goed opgehangen of afgebroken beugels een defect aan de katalysator veroorzaken. Als het keramische gedeelte is gebroken komen er brokstukken los die rond circuleren en verder afbrokkelen. De doorstroming wordt onderbroken en de druk terugslag in het uitlaatsysteem loopt op. Dit leidt weer tot oververhitting en een verlies aan vermogen. Mogelijke oorzaken zijn steenslag, losse of gebroken ophangbeugels, gaten in het wegdek en “off-road driving”

Verkeerde brandstof of brandstoftoevoeging gebruikt

De katalysator kan ook kapot gaan indien u verkeerde brandstof heeft getankt.

Door één of meerdere van deze problemen ontstaan de volgende katalysatorproblemen:

Koolstofvervuiling

Koolstofvervuiling leidt tot verstopping of gedeeltelijke verstopping van de katalysator. Dit wordt veroorzaakt door een te rijk brandstofmengsel en/of doordat olie of anti vries in het uitlaatsysteem terecht komt. Koolstof afzetting vermindert de werking doordat het actieve oppervlak wordt aangetast. Als de storing niet wordt verholpen wordt het uitlaatgas dat door het systeem gaat beperkt wat kan leiden tot vermindering van het motorvermogen en tot een eventuele totale verstopping.

Katalysator Meltdown

Katalysator meltdown wordt gewoonlijk veroorzaakt doordat onvolledig verbrande brandstof in het uitlaatsysteem terecht komt. Als dit gebeurd komt het tot (zelf)ontbranding in de katalysator hierdoor raakt deze oververhit waardoor de keramische monoliet gaat smelten. De gesmolten keramiek verstopt de uitlaat waardoor problemen ontstaan zoals eerder omschreven. Andere tekenen zijn dat de katalysator roodgloeiend wordt of dat er door de hitte verkleuring van de buitenmantel ontstaat.

Nieuwe katalysator kopen

Ben je op zoek naar een nieuwe katalysator en ben je op zoek naar een uitstekende kwaliteit maar dan met een goede korting op de advies prijs? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. WIj leveren de beste prijs/ kwaliteit katalysatoren. En heb je zelf geen zin of kennis om de katalysator te vervangen, dan ben je van harte welkom in onze werkplaats te Amersfoort. We werken met vaste prijzen voor de montage van een katalyator. Vul hieronder het kenteken in van de auto dan tonen we de beschikbare katalysator. Staan er meerdere soorten of staat er geen katalystaor dan is een belletje naar onze klantenservice voldoende om goed verder geholpen te worden. 

 

 
 

 

Support via
WhatsApp
Ons nummer
06 14 85 44 90
Voeg ons nummer toe aan WhatsApp en stel ons jouw vraag!