Beter milieu door een katalysator

Beter milieu door een katalysator

Een katalysator is een belangrijk onderdeel van de uitlaat. Het zet de uitlaatgassen koolmonoxide, koolwaterstoffen en stikstof om in minder belastende stoffen voor het milieu.

Katalysator als wapen tegen zure regen

Zure regen tastte in sommige landen de bossen flink aan. Zure regen werd voornamelijk veroorzaakt vanwege verontreiniging door industrie, maar voor 10 tot 15% ook door de uitlaatgassen van motorvoertuigen.

In Amerika was er bezorgdheid over de verontreiniging van de lucht door uitlaatgassen en de industrie. Voornamelijk door de fotochemische smog boven Los Angeles. Omdat bij de smogvorming NOxeen grote rol speelde, werden hiervoor maximaal toelaatbare waarden vastgesteld in uitlaatgassen. Om deze maximale waarden te behalen, werd een deel van de uitlaatgassen terug gevoerd naar de verbrandingskamer. Dit werd gemengd met inkomende lucht, waardoor de warmte over een grotere oppervlakte werd verdeeld en de temperatuur afnam. Een lagere temperatuur zorgt voor minder uitstoot van NOx.Een mooie oplossing zou je denken. Echter was het gevolg van deze methode dat het motorvermogen drastisch omlaag ging. De motor reageerde minder goed en verbruikte meer benzine, wat natuurlijk weer negatief voor het milieu is. In een later stadium werden de emissie-eisen strenger en moesten er een nieuwe manier gevonden worden. De oplossing werd gevonden in het toevoegen van de katalysator.

Ontwikkeling katalysator

De katalysatoren werden steeds verder ontwikkeld en verbeterd om nog efficiënter te werken. Nog betere filtering, snellere verbranding, maar ook het gebruik van steeds sterkere en lichtere materialen.

Een katalysator werkt pas als de gassen op temperatuur zijn en het vocht kan verdampen. Als je korte stukken met de auto rijdt, werkt de katalysator niet of nauwelijks. Er wordt al jaren gewerkt om de katalysator te laten werken op steeds lagere temperatuur. NASA heeft zich ook verdiept in de uitstoot. In 2002 hebben ze een technologie ontwikkeld voor ruimtelasers die ook toegepast kon worden op katalysatoren en de uitstoot met 30% verminderden.

Loodvrije benzine beter voor het milieu

Vanaf 1925 werd er lood aan brandstof toegevoegd. Door het lood kreeg benzine een hoger octaangehalte en ontstond er een betere verbranding. Hierdoor was er minder benzine nodig en werden de motoren efficiënter. Echter door de hoge verbrandingstemperatuur werden de looddeeltjes hard en verstopte de katalysator. De katalysator ging hierdoor sneller kapot en de werking verminderden. Tevens moest daardoor ook sneller de uitlaat vervangen worden. Wat een goede oplossing leek te zijn, bleek achteraf daardoor juist minder goed voor het milieu. Om deze reden werd in de jaren 90 loodvrije benzine geïntroduceerd en is benzine met lood bijna niet meer verkrijgbaar.


 Heb je advies nodig? Bel dan met onze behulpzame uitlaatspecialisten 033-8200245
Tags in deze blog
Algemeen
© 2022 Uitlaatdiscounter.nl | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Een moment geduld aub..
Hallo, waarmee kunnen wij u helpen?
Type hieronder uw bericht voor direct contact.